Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen maddedir. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkmaktadır. Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır.

Alm. Sülfat
Amonyum Bikarbonat
Amonyum Klorür
Amonyum Nitrat
Amonyum Persülfat
Bakır Sülfat
Baryum Karbonat
Baryum Klorür
Demir 3 Klorür ( %40 )
Demir Sülfat
Di Sodyum Fosfat
Kalsiyum Klorür
Lityum Karbonat
Magnezyum Klorür
Magnezyum Sülfat
Mono Sodyum Fosfat
Potasyum Karbonat
Potasyum Nitrat
Potasyum Persülfat
Sodyum Asetat
Sodyum Bikarbonat
Sodyum Glukonat
Sodyum Hegzametafosfat
Sodyum Hidrosülfat
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Nitrat
Sodyum Perkarbonat
Sodyum Persülfat
Sodyum Sülfat
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Tripolifosfat
Tri Sodyum Fosfat
Trisodyum Fosfat