Alkali metaller çok aktif olduklarından tabiatta serbest halde bulunmazlar. Bulundukları Minerallerde +1 değerlikli iyonlar halindedirler. Kayatuzu (NaCl) ve silvet (KCl) gibi Suda çözünebilen basit bileşikler, alkali metallerin üretiminde ham madde kaynaklarıdır. Bu tuzların eriyiklerinin elektrolizinden metalik sodyum ve potasyum elde edilir. Alkali metaller mika ve zeolitler gibi daha karmaşık Mineral yapılarına da katılır.

Alkali metaller Isı ve Elektrik iletkenliklerinin yüksekliği, kesilme yüzeylerinin Gümüş beyazı parlaklığında olması, tel halinde çekilebilme ve dövülebilme özellikleriyle genel metalik karakterleri taşırlar.

Boncuk Kostik
Hidrojen Peroksit ( %35 -50 )
Payet Kostik
Potas Kostik
Sıvı Amonyak ( %25 )
Sıvı Kostik ( %32 - 48)
Sodyum Hipoklorit ( %15 - 16 )